23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Voucher 150.000 Εργαζομένων

με επίδομα 400€

Επιδοτούμενα προγράμματα για 150.000 εργαζομένους

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

ΤΙΤΛΟΣ: «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

 

Περιεχόμενο προγραμμάτων:

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

 

Διάρκεια προγραμμάτων

80 ώρες (Υλοποιούνται σε διάστημα 1 μήνα περίπου)

 

Μέθοδος υλοποίησης

Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια 1 μήνα περίπου (80 ώρες κατάρτισης) και θα υλοποιηθούν ως εξής:

12 ώρες με Δια Ζώσης Εκπαίδευση (στο Κέντρο μας, Μιαούλη 4 Βέροια ,πλατεία Ωρολογίου)

48 ώρες με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με καθηγητή)

20 ώρες με Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση χωρίς καθηγητή).

Δίνεται πρόσβαση σε πλατφόρμα ασύγχρονης κατάρτισης με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και θα μπορείτε να μελετάτε μόνοι σας σε δικό σας χρόνο, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο.

 

Πιστοποίηση:  Aναγνωρισμένη από το ΕΣΥΔ (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 )

Προϋποθέσεις συμμετοχής έχουν όσοι:

 • Είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα.
 • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης του ίδιου έργου

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, δηλαδή 400€, για τις 80 ώρες κατάρτισης του προγράμματος.

 

Επιλογή Ωφελούμενων:

 •  Το Κέντρο μας θα εξυπηρετήσει έως και 720 Εργαζόμενους
 •  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της κάθε αίτησης
 •  Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγκαίρως την αίτηση συμμετοχής τους, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες έγκρισης της.
 •  Το Πρόγραμμα θα κλείσει με τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

 

Έναρξη Προγράμματος Βήματα :

 • Υποβολή Αιτήσεων στο κέντρο μας: Ανοιχτό
 • Υποβολή Αιτήσεων στη ΔΥΠΑ ( Αναμένεται )
 • Έναρξη τμημάτων: ( Αναμένεται )
 • Ολοκλήρωση: ( Αναμένεται ) 

Ωράριο Μαθημάτων:

 • Το προγράμματα που θα υλοποιηθούν από το κέντρο μας θα είναι 4ωρα μαθήματα, 3 ή και περισσότερες φορές/εβδομάδα.
 • Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν στο κέντρο μας πρωινό, μεσημεριανό ή απογευματινό ωράριο, μετά την έγκριση της αίτησής τους από τη ΔΥΠΑ.
 •  Το ωράριο που θα επιλέξουν, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΒΗΜΑ 1. Κατοχυρώστε τη θέση σας στο κέντρο μας

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Συμμετοχής και επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να κατοχυρώσετε τη θέση σας στο Κέντρο μας.

(Η κατοχύρωση της θέσης σας στο κέντρο μας γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης σας από τη ΔΥΠΑ)
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

ΒΗΜΑ 2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Συμπληρώστε τα στοιχεία μόνο εάν επιθυμείτε να μας εξουσιοδοτήσετε να υποβάλλουμε εμείς την αίτηση σας στη ΔΥΠΑ μόλις ενεργοποιηθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Σκοπός μας να διασφαλίσουμε ότι η Αίτησή σας στην Πλατφόρμα της ΔΥΠΑ θα είναι άμεση και επιτυχής.

ΒΗΜΑ 1. Κατοχυρώστε τη θέση σας στο κέντρο μας

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Συμμετοχής και επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να κατοχυρώσετε τη θέση σας στο Κέντρο μας.

(Η κατοχύρωση της θέσης σας στο κέντρο μας γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης σας από τη ΔΥΠΑ)
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

ΒΗΜΑ 2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Συμπληρώστε τα στοιχεία μόνο εάν επιθυμείτε να μας εξουσιοδοτήσετε να υποβάλλουμε εμείς την αίτηση σας στη ΔΥΠΑ μόλις ενεργοποιηθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Σκοπός μας να διασφαλίσουμε ότι η Αίτησή σας στην Πλατφόρμα της ΔΥΠΑ θα είναι άμεση και επιτυχής.

Αντικείμενα Κατάρτισης

 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω 5  διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης:

  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  • 1. Βασικές Δεξιότητες H/Y
  • 2. Γραμματέας Διοίκησης
  • 3. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
  • 4. Προώθηση και πώληση προιόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • 5. Μηχανογραφημένη λογιστική
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω 25  διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης:

  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  • 1. Βασικές Δεξιότητες H/Y
  • 2. Γραμματέας Διοίκησης
  • 3. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
  • 4. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  • 5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce)
  • 6. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
  • 7. Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού
  • 8. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
  • 9. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
  • 10. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων Advanced
  • 11. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
  • 12. Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων
  • 13. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
  • 14. Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  • 15. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • 16. Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management)
  • 17. Digital marketing and online branding
  • 18. Προώθηση και πώληση προιόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • 19. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • 20. Ειδικός στις Ανοιχτές Τεχνολογίες (Open Technology Specialist)
  • 21. Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον
  • 22. Μηχανογραφημένη λογιστική
  • 23. Στέλεχος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (εκτιμητής ακίνητης περιουσίας)

  ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  • 1. Επιχειρηματικές Δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
  • 2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές ανάγκες κτηρίων

Ελάτε στο Κε.Δι.Βι.Μ. της Smarteching Education

Κάντε τώρα εγγραφή και εφοδιαστείτε με τον καλύτερο τρόπο για το μέλλον.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00

Στοιχεία επικοινωνίας

Μιαούλη 4, Βέροια, Τ.Κ. 59 132
Τηλέφωνο: 23310 29994
Email: info@kdvm1..gr

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email