23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος

 • – Κατάκτηση του γνωστικού αντικειμενικού
 • – Προετοιμασία για εξετάσεις

Διάρκεια προγράμματος

 • – Εκτίμηση απαιτούμενων ωρών: 80 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης

 • – Χρονικό διάστημα: καθορίζεται από τις ανάγκες του καταρτιζόμενου

Μέθοδος παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση χωρίς καθηγητή

Κόστος πιστοποίησης

190€ (Υποχρεωτική συμμετοχή)

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

Ναι (Αναγνωρισμένη από ΕΣΥΔ)

Μοριοδότηση

Ανάλογα με την προκήρυξη

Έναρξη Επόμενων Τμημάτων

5 Ιουλίου
20 Ιουλίου

Αναλυτική περιγραφή

Βασικός σκοπός του προγράμματος αποτελεί η κατάρτιση του επαγγελματία Βοηθού τεχνικού δικτύων και δεδομένων, σε απαραίτητες υπευθυνότητες κι αρμοδιότητες, όπως:

  • – Λήψη ή/και πρόταση μέτρων για την εξάλειψή τους ή και την αποκατάσταση της ομαλής, (στα πλαίσια προδιαγραφών και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων) κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραμματισμένης ή μη, εκκίνησης ή παύσης λειτουργίας των συστημάτων
  • – Εφαρμογή οδηγιών για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών ή καθορίζει μόνος του συγκεκριμένη μεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης, εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών γενικότερα
  • – Εξασφάλιση, επί τόπου, ή και σε εργαστήριο τόσο της πρόχειρης επισκευής ή αποκατάστασης λειτουργίας, όσο και διορθωτικής συντήρησης, προληπτική ή προγραμματιζόμενη εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων τμηματικά ή ολοκληρωμένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τομέα ευθύνης του
  • – Προϋπολογισμός κόστους απόκτησης δικτυακών συσκευών Συμμετέχει σε έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • – Ανάγνωση και κατανόηση σχεδίου υλοποίησης έργου (Project Plan) σε θεματικές ενότητες σχετικές με λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων
  • – Συνεργάζεται με την ιεραρχία ή εξουσιοδοτημένα άτομα και ενσωματώνεται με ομάδες εργασίας, στα πλαίσια των κανονισμών.
  • – Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για ειδικά θέματα, τεχνικά ή επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας
  • – Επιτήρηση δικτύου οργανισμού με τη βοήθεια της κατάλληλης εφαρμογής επίβλεψης & διαχείρισης ο Ανάλυση διαφορετικών alert που προκύπτουν
  • – Ιεράρχηση επίπτωσης προβλημάτων & ενημέρωση κατάλληλου ατόμου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του οργανισμού Μελετά και σχεδιάζει ένα δίκτυο
  • – Σύνταξη απλού τεχνικού κειμένου ο Κατάρτιση απλού σχεδίου εγκατάστασης
  • – Τοποθέτηση, διευθέτηση, εγκατάσταση, ενεργοποίηση εξοπλισμού σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τις οδηγίες του κατασκευαστή ο Γνώση εξοπλισμού προστασίας δικτύων και συστημάτων πληροφορικής
  • – Εφαρμογή μεθόδων με όργανα και εργαλεία ανάλυσης, διάγνωσης και άρσης βλαβών δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής. Αναλύει επιδόσεις του δικτύου
  • – Εφαρμογή μεθόδων και μέσων αξιολόγησης επίδοσης δικτύων δεδομένων

H εποχή που βιώνουμε είναι επαναστατική, εκρήγνυται. Πολλά πράγματα απ’ αυτά που συνηθίζαμε αλλάζουν και μάλιστα αλλάζουν με τέτοιους ρυθμούς που δύσκολα μπορούμε να ακολουθήσουμε και ακόμα πιο δύσκολα να αφομοιώσουμε.

Στην εποχή μας, η έκρηξη βρίσκεται στην επικοινωνία, στην πληροφορία. Μιλάμε για παγκόσμια δίκτυα υπολογιστών, για λεωφόρους πληροφορίας, για έλεγχο της πληροφορίας, για ταχύτητα επικοινωνίας, για κρυπτογράφηση, πιστοποίηση και ασφάλεια στην επικοινωνία.

Η τεχνολογία δικτύωσης υπολογιστών, το Internet, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές πιέσεις και την ανάγκη για δημιουργία μεγαλύτερων, ανθεκτικότερων και πιο ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων, διαμόρφωσαν ένα τοπίο που η πληροφορία, η άμεση και η έγκυρη ενημέρωση, έχουν κυρίαρχο ρόλο στην αποτελεσματικότητα μας, στο λειτουργικό μας κόστος, στις ευκαιρίες που έχουμε για επιτυχία και για ανάπτυξη, και τελικά καθορίζουν όχι μόνο την επιτυχία αλλά και την άμεση επιχειρηματική μας βιωσιμότητα.

Οι ειδικές επαγγελματικές γνώσεις του επαγγελματία Βοηθού τεχνικού δικτύων και δεδομένων, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

  • – Συγκέντρωση και ερμηνεία πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία Πληροφορικής, κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά με τα βασικά υπολογιστικά συστήματα, όσο και για τα εξαρτήματα – τμήματα αυτών
  • – Σχέδια – Προδιαγραφές – Συνδεσμολογία
  • – Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών, προδιαγραφών καισυνδεσμολογιών για τοπικά δίκτυα, υπολογιστές θέσεων εργασίας και δίκτυα
  • – Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης και συντήρησης ο Εγκατάσταση, ρύθμιση, διαχείριση, συντήρηση & επίλυση προβλημάτων σε ένα δίκτυο μεσαίου μεγέθους με routers & switches Τεχνολογία – Πρότυπα – Συνδεσμολογία
  • – Τεχνολογία και συνδεσμολογία φορητών υπολογιστών ο Αναγνώριση τεχνολογίας και εφαρμοζόμενων προτύπων ο Αναγνώριση συνδεσμολογίας και τρόποι παρέμβασης ο Εισαγωγικές έννοιες και ορολογίες της ασύρματης δικτύωσης Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση Η/Υ – Συνδεσμολογία
  • – Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με τα δίκτυα υπολογιστών ο Πώληση προϊόντων πληροφορικής βάσει χαρακτηριστικών
  • – Εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.
  • – Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου & των κανόνων
  • – Αναγνώριση των υλικών για ανακύκλωση

 

Οι δεξιότητες του επαγγελματία επαγγελματία Βοηθού τεχνικού δικτύων και δεδομένων, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

  • – Χρήση και σύνταξη κειμένων – εκθέσεων και αναφορών σε θέματα που αφορούν εργασίες που υλοποιεί ο Σύμβουλος, με παράλληλη ανάλυση δεδομένων και χρήση συμπερασμάτων.
  • – Εστίαση στην λεπτομέρεια, η οποία οδηγεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση κι εφαρμογή των απαιτήσεων ποιότητας της εργασίας, αλλά και στην ολοκλήρωσή της με ασφάλεια.
  • – Κριτική σκέψη – Μεθοδικότητα – Ευρηματικότητα – Εύρεση λύσεων – Επίλυση προβλημάτων – Αξιοποίηση εμπειρίας – Λήψη αποφάσεων στην υλοποίηση των εργασιών του Συμβούλου. Οι δεξιότητες αυτές συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, στον ορθό τρόπο επίλυσης των εντοπισμένων προβλημάτων κι αποκλίσεων.
  • – Επικοινωνία στο χώρο εργασίας με τους συναδέλφους και τον εργοδότη. Η κατάλληλη και σαφής επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) οδηγεί τον επαγγελματία τεχνικό να κατανοεί επαρκώς τα εργασιακά του καθήκοντα, τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων του, καθώς και να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους συναδέλφους του και τον εργοδότη του, με σκοπό να αποφεύγεται σύγχυση πληροφοριών ή δυσνόητη εντολή.
  • – Ταχύτητα αντίδρασης σε έκτακτες ή μη προβλεπόμενες καταστάσεις. Η ψυχραιμία, η νοητική διαύγεια, η ενημέρωση, η εκπαίδευση κι η ετοιμότητα αντίδρασης κι απόκρισης σε πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποβούν κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης που απασχολείται ο επαγγελματίας τεχνικός, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και διερχόμενων πλησίον του χώρου εργασίας, ακόμα και στην αποτροπή απόκλισης από προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ποιότητας, οικονομίας και χρόνου.
  • – Διαχείριση χρόνου – Σχεδιασμός και οργάνωση εργασίας – Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού κι εργαλείων – Εφαρμογή συστημάτων/ μηχανισμών/ μεθόδων ελέγχου στην υλοποίηση των εργασιών του τεχνικού Η/Υ και Δικτύων. Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, καθώς και στην τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εργασιών.
  • – Αντίληψη κινδύνων κι εντοπισμός επισφαλών συνθηκών εργασίας – Ορθή εφαρμογή, χρήση και συντήρηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής.
  • – Προστασίας (ΜΑΠ). Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εργασίας χωρίς τραυματισμούς, ατυχήματα ή απώλεια παραγωγικού χρόνου εργασίας, στοχεύοντας σε αποφυγή εμφάνισης έκτακτων ή μη προβλεπόμενων καταστάσεων.
  • – Δεξιότητα σύγκρισης θεμάτων με θέματα που προέκυψαν στο παρελθόν και αφορούν εργασίες του τεχνικού – Δεξιότητα αντιπαράθεσης απέναντι σε εκτιμήσεις που δεν στηρίζονται σε αποδεκτές τεχνικές μεθόδους.
  • – Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης – Παρατηρητικότητα – Ικανότητα αντίληψης των χώρων. Με αυτές τις ικανότητες, ο τεχνικός Η/Υ και Δικτύων μπορεί να κατανοήσει καλύτερα το επιτελούμενο έργο και να οργανώσει με πιο πρόσφορο τρόπο την εργασία, συντονίζοντας κατάλληλα τους βοηθούς του, καθώς και λαμβάνοντας κατάλληλες δράσεις για την αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας, με ασφάλεια κι εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

 

Οι απαραίτητες ικανότητες του Βοηθού τεχνικού δικτύων και δεδομένων, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

  • – Λεκτική ικανότητα – Ικανότητα επικοινωνίας. Με αυτές τις ικανότητες, ο τεχνικός, αφενός κατανοεί τις οδηγίες και εντολές εργασίας που του έχουν δοθεί από τους ανωτέρους του κι αφετέρου μπορεί να δίνει τις σωστές και κατάλληλες κατευθύνσεις στους βοηθούς του για την ορθή επιτέλεση της αναλαμβανόμενης εργασίας.
  • – Τεχνική ικανότητα – Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης εργασίας – Ικανότητα εύρεσης λύσεων.
  • – Κριτική ικανότητα – Πρωτοβουλία. Αυτές οι ικανότητες συμβάλουν στον καλύτερο σχεδίασμά κι οργάνωση της εργασίας, στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εμφανιζόμενων προβλημάτων, στην εύρεση κατάλληλων λύσεων και στην αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας.
  • – Γλώσσα επικοινωνίας (ανάγνωση, ομιλία και γραφή). Η γλώσσα θα πρέπει να είναι η Ελληνική καθώς και η Αγγλική σε ότι αφορά την κατανόηση τεχνικών όρων και εξειδικευμένης ορολογίας.
  • – Βασικές ικανότητες τεχνολογίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και εξαρτημάτων σύνθεσης,εγκατάστασης συντήρησης κι αποσυναρμολόγησης Η/Υ και δικτύων.
  • – Βασικές ικανότητες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης μερών ενός υπολογιστή ή/και hardware, ανάλογα με το είδος του και την προοριζόμενη χρήση του. Η τήρηση της ροής της εργασίας συμβάλει στην έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις ή πιθανή παρουσία δυσλειτουργιών και σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από την ποιότητα και την ασφάλεια της εργασίας.

 

 

 • – Ταξινόμηση Δικτύων
 • – Δίκτυα IP, Διευθυνσιοδότηση σε Δίκτυα IP, Υποδικτύωση
 • – Σύνδεση στο Internet
 • – Συσκευές Διασύνδεσης
 • – Τεχνολογίες & Τεχνικές Δικτύων

Μάθε περισσότερα

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Γιατί να μας επιλέξετε

 • – Είμαστε ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήριά στη χώρα
 • – Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους  και τα πιο σύγχρονα  εργαλεία διδασκαλίας
 • – Με τεράστιο εύρος προγραμμάτων κατάρτισης
 • – Με τεράστιο εύρος  Αναγνωρισμένων  από το Ελληνικό Δημόσιο και με Διεθνή Αναγνώριση πιστοποιητικά
 • – Με Διεθνείς συνεργασίες
 • – Με σημαντικές διακρίσεις

Education Leaders Awards 

 • – Καινοτομία στη Διδασκαλία Βραβείο GOLD
 • – Ψηφιακή Εκπαίδευση Βραβείο GOLD

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email