23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Σεμινάριο τεχνικού ασφαλείας 35 ωρών

Σύντομη Περιγραφή

Διάρκεια προγράμματος

 • – Ημέρες: Δέκα (10)
 • – Ώρες: Τριανταπέντε (35)

Μέθοδος παρακολούθησης

Δια ζώσης

Βεβαίωση Επιμόρφωσης

Τεχνικού ασφαλείας

Δίδακτρα

130€

Εξετάσεις

Δεν απαιτούνται

Έναρξη τμημάτων

Συνεχείς ενάρξεις όλο το χρόνο

Ωράριο παρακολούθησης

Επιλέγετε πρωινό ή απογευματινό

Έναρξη Επόμενων Τμημάτων

5 Ιουλίου
Συγκέντρωση δικαιολογητικών

Αναλυτική περιγραφή

 • – Οι εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους ανήκουν στη Β κατηγορία επικινδυνότητας.
 • – Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας.
 • – Να γίνει ο ίδιος ο εργοδότης  τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρησή σου.
 • – Να συμμορφωθεί η επιχείρηση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας (νόμος 3850/2010, εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρ.: 61591/2677/2019).
 • – Να μάθουν οι εργοδότες την νομοθεσία.
 • – Να μάθουν οι εργοδότες τα καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας.
  • – Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας.
  • – Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
  • – Αρχή της ευθύνης του εργοδότη
  • – Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων, του κράτους
  • – Τεχνικά έργα – Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας- Φάκελος και Σχέδιο ασφάλειας και υγείας – Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Εκσκαφές Κατεδαφίσεις – Διακίνηση υλικών
  • – Η συμμετοχή των εργαζομένων
  • – Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
  • – Κυρώσεις
  • – Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
  • – Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων ενός τεχνικού έργου
  • – Τεχνικός ασφάλειας
  • – Καθήκοντα και υποχρεώσεις
  • – Οργάνωση υπηρεσίας Διαδικασίες επιθεώρησης Λίστες ελέγχου
  • – Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων
  • – Κίνδυνοι από τα μηχανήματα
  • – Γενικές αρχές ασφάλειας
  • – Συντήρηση, επισκευές
  • – Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία
  • – Μηχανές κατεργασίας μετάλλων
  • – Ξυλουργικά μηχανήματα
  • – Ανυψωτικά μηχανήματα -Μηχανήματα έργων
  • – Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
  • – Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας
  • – Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού
  • – Πυροπροστασία
  • – Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας
  • – Θόρυβος- Δονήσεις
  • – Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες Επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον.
  • – Σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα
  • – Μέτρα προφύλαξης Όρια επαγγελματικής έκθεσης
  • – Μέσα ατομικής προστασίας
  • – Προστασία από πτώσεις
  • – Εργασία σε κλειστούς χώρους. Εργασία σε περιορισμένους χώρους
  • – Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα – Φορητές Κλίμακες)
  • – Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές – Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
  • – Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου-Παραδείγματα (Αναφορά στο εργαλείο OiRA και παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA,
  • – Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
  • – Γενική ανασκόπηση συζήτηση Κλείσιμο σεμιναρίου (τεστ πολλαπλών επιλογών)
 •  

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 35 ώρες και πραγματοποιείται σε 10 ημέρες.

 • – Στο τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν από το Κεντρο μας Βεβαίωση Επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας έτσι ώστε να μπορεί ο καταρτιζόμενος εργοδότης να ασκήσει τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας με επιτυχία.
 • – Ο Λογιστής της επιχείρησης να κάνει εγγραφή της επιχείρησης στο Sepenet καθώς και αναγγελία τεχνικού ασφαλείας.
 • – Εξετάσεις: Δεν προβλέπονται και δεν απαιτούνται.

Καθηγήτρια

Οι εκπαιδευτές επιλέγονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΣΕΠΕ

Δικαιολογητικά εγγραφής

ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • – 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία)

ή

 • – άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
  1. – Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
  2. – Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
  3. – Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
  4. – Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

 • – Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
 • – Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
 • – Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
 • – Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
 • – 5 Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

 

Για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση.

Μάθε περισσότερα

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Γιατί να μας επιλέξετε

 • – Είμαστε ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήριά στη χώρα
 • – Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους  και τα πιο σύγχρονα  εργαλεία διδασκαλίας
 • – Με τεράστιο εύρος προγραμμάτων κατάρτισης
 • – Με τεράστιο εύρος  Αναγνωρισμένων  από το Ελληνικό Δημόσιο και με Διεθνή Αναγνώριση πιστοποιητικά
 • – Με Διεθνείς συνεργασίες
 • – Με σημαντικές διακρίσεις

Education Leaders Awards 

 • – Καινοτομία στη Διδασκαλία Βραβείο GOLD
 • – Ψηφιακή Εκπαίδευση Βραβείο GOLD

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email