23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Σεμινάριο τεχνικού ασφαλείας 10 ωρών

Σύντομη Περιγραφή

Διάρκεια προγράμματος

 • – Ημέρες: Δύο (2)
 • – Ώρες: Δέκα (10)

Μέθοδος παρακολούθησης

Δια ζώσης

Βεβαίωση Επιμόρφωσης

Τεχνικού ασφαλείας

Δίδακτρα

70€

Εξετάσεις

Δεν απαιτούνται

Έναρξη τμημάτων

Συνεχείς ενάρξεις όλο το χρόνο

Ωράριο παρακολούθησης

Επιλέγετε πρωινό ή απογευματινό

Έναρξη Επόμενων Τμημάτων

5 Ιουλίου
Συγκέντρωση δικαιολογητικών

Αναλυτική περιγραφή

Οι εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους  ανήκουν στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν έως 49 άτομα προσωπικό.

Να γίνει ο ίδιος ο εργοδότης  τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρησή σου.

Να συμμορφωθεί η επιχείρηση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας (νόμος 3850/2010, εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρ.: 61591/2677/2019).

Να μάθουν οι εργοδότες την νομοθεσία.

Να μάθουν οι εργοδότες τα καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από έμπειρους τεχνικούς ασφαλείας.

Τι είναι οι Ανοιχτές Τεχνολογίες; Τι είναι αυτό το πράγμα και ποιες είναι οι επιπτώσεις μία Αδείας Ελεύθερου Λογισμικού; Πώς αναπτύσσεται το Ανοιχτό Λογισμικό; Πώς χρηματοδοτούνται τα έργα (projects) Ελεύθερου Λογισμικού και ποια επιχειρηματικά μοντέλα συνδέονται μαζί τους, που τώρα βιώνουμε; Ποιο είναι το κίνητρο για τους developers, ειδικά τους εθελοντές, για να εμπλακούν σε έργα Ελεύθερου Λογισμικού; Ποια  είναι η γενική συνολική εικόνα του Ανοιχτού Λογισμικού; Αυτές είναι οι ερωτήσεις τις οποίες θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από τα πιο γνωστές Ανοιχτές Τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα.

Ο Open Technologies Specialist, έρχεται να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν προκύψει από τις σύγχρονες εξελίξεις, μέσα από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα λάβει από την συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων).

Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας (αναγγελία, διερεύνηση και καταγραφή).

Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  • – Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών.
  • – Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
  • – Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας
  • – Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαιώματα και υποχρεώσεις).
  • – Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιώματα των εργαζομένων)
  • – Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, ατυχήματος κ.λπ.).
  • – Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.
  • – Εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
  • – Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 16/96.
  • – Διαμόρφωση θέσεων  εργασίας-  εργονομικές  διευθετήσεις  Γραπτή  εκτίμηση  του επαγγελματικού κινδύνου.                                  
  • – Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων.
  • – Επικίνδυνες εργασιακές  ουσίες.  Επικίνδυνοι  χημικοί  παράγοντες  στο  εργασιακό περιβάλλον.                                
  • – Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό.
  • – Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα.
  • – Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. Νομική υποχρέωση.            
  • – Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξή της. Αναφορά στο εργαλείο OiRA
  • – Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου (Τα παραδείγματα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευομένων – παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA, http://www.oiraproject.eu/oira-tools).
  • – Κλείσιμο σεμιναρίου (τεστ πολλαπλών επιλογών)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες και πραγματοποιείται σε 2 ημέρες.

 • – Στο τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν  από το Κεντρο μας Βεβαίωση Επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας έτσι ώστε να μπορεί ο καταρτιζόμενος εργοδότης να ασκήσει τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας με επιτυχία.
 • – Ο Λογιστής της επιχείρησης να κάνει εγγραφή της επιχείρησης στο Sepenet καθώς και αναγγελία τεχνικού ασφαλείας.
 • – Εξετάσεις: Δεν προβλέπονται και δεν απαιτούνται

Καθηγήτρια

Οι εκπαιδευτές επιλέγονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΣΕΠΕ

Δικαιολογητικά εγγραφής

 • – Αίτηση Επιμόρφωσης
 • – ΚΑΔ: Έναρξη/Στοιχεία μητρώου επιχείρησης MyAADE (Taxisnet) από όπου προκύπτουν οι ΚΑΔ
 • – Αίτηση Επιμόρφωσης
 • – Εργοδότης: Στοιχεία μητρώου/νομικού προσώπου MyAADE Taxisnet (από όπου προκύπτει ο διαχειριστής) 
 • – ΚΑΔ: Έναρξη/Στοιχεία μητρώου επιχείρησης MyAADE (Taxisnet) από όπου προκύπτουν οι ΚΑΔ

Μάθε περισσότερα

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Γιατί να μας επιλέξετε

 • – Είμαστε ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήριά στη χώρα
 • – Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους  και τα πιο σύγχρονα  εργαλεία διδασκαλίας
 • – Με τεράστιο εύρος προγραμμάτων κατάρτισης
 • – Με τεράστιο εύρος  Αναγνωρισμένων  από το Ελληνικό Δημόσιο και με Διεθνή Αναγνώριση πιστοποιητικά
 • – Με Διεθνείς συνεργασίες
 • – Με σημαντικές διακρίσεις

Education Leaders Awards 

 • – Καινοτομία στη Διδασκαλία Βραβείο GOLD
 • – Ψηφιακή Εκπαίδευση Βραβείο GOLD

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email