23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Σεμινάριο με τίτλο: Ο εκπαιδευτικός εμψυχωτής

Η εμψύχωση στην τάξη, από την θεωρία στην πράξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • Εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων,
 • Εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ,
 • Ιδιώτες που ασχολούνται με τη δημιουργική απασχόληση,
 • Ψυχολόγους,
 • Κοινωνικούς λειτουργούς,
 • Φοιτητές

Σκοπός: Η αξιοποίηση της εμψύχωσης ως παιδαγωγικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου:

 • Να γνωρίσουν την έννοια της εμψύχωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της αξιοποίησης της εμψύχωσης ως παιδαγωγικό εργαλείο.
 • Να γνωρίσουν πρακτικές ενσωμάτωσης της εμψύχωσης στην εκπαιδευτική πράξη.
 • Να αντιληφθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εμψύχωσης ως διδακτική προσέγγιση.
 • Να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν καλές πρακτικές εμψύχωσης στην πράξη.
 • Να αντιληφθούν την σημασία της εμψύχωσης στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και της δημιουργικότητάς του ως αναγκαία δεξιότητα του 21ου αιώνα.

Θεωρητικό πλαίσιο:

 • Ο εκπαιδευτικός εμψυχωτής.
 • Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού εμψυχωτή.
 • Ο ρόλος της θετικής ψυχολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Κοινωνικοποίηση και η ανάγκη καλλιέργειάς της.
 • Δημιουργικότητα και άλλες δεξιότητες.

Πρακτικό μέρος:

 • Παιγνιώδης προσέγγιση της εκπαιδευτικής πράξης: παραδείγματα.
 • Η δομή ενός εκπαιδευτικού πλάνου: προετοιμασία και παραδείγματα.

Η εμψύχωση στην πράξη, μέσα από παραδείγματα.

Το πρόγραμμα διαρκεί 8 ώρες, και θα ολοκληρωθεί σε 4 μαθήματα των 2 ωρών το καθένα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως (online), με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Zoom και η παράδοση του μαθήματος γίνεται on line με καθηγητή/τρια).

 • Το θεωρητικό πλαίσιο σε μορφή PDF.
 • Οδηγός εμψυχωτή με εκπαιδευτικά πλάνα.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΔΒΙΜ Smarteching Education.

Τα δίδακτρα παρακολούθησης του προγράμματος είναι 50€.

 • Πλήρης υποστήριξη
  • Γραμματειακή.
  • Τεχνική.
  • Εκπαιδευτική.
 • Μαγνητοσκόπηση του μαθήματος
 • Δεν προβλέπεται κόστος εγγραφής

Το πρόγραμμα απευθύνεται εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, φοιτητές, ανέργους και όσους ενδιαφέρονται να μάθουν Ιταλικά και να  αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Ιταλικών.

Κανονικά τμήματα

 • Σε 8 μήνες από το επίπεδο αρχαρίων στο επίπεδο Β1
 • Σε 8 μήνες από το επίπεδο Β1 στο επίπεδο Β2 (Lower)

Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις
και να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Ταχύρρυθμα τμήματα

 • Σε 9,5 μήνες από το επίπεδο αρχαρίων στο επίπεδο Β2 (Lower)
 • Έναρξη: Οκτώβριος
 • Λήξη: Μάιος

Κανονικά τμήματα
Τα μαθήματα ξεκινάνε τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται σε 8 μήνες.
Πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα.
Το κάθε μάθημα διαρκεί 90 λεπτά (2 διδακτικές ώρες).

Ταχύρρυθμα τμήματα

Τα μαθήματα ξεκινάνε τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται σε 9,5 μήνες.
Πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα.
Το κάθε μάθημα διαρκεί 120 λεπτά (2 ώρες των 60 λεπτών).
Συνολική διάρκεια μαθημάτων 120 ώρες των 60 λεπτών η κάθε ώρα

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται  εξ’ αποστάσεως (online), με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ζωντανές τηλεδιασκέψεις με καθηγητή/τρια).

Κανονικά τμήματα

Τα δίδακτρα παρακολούθησης του 8μηνου προγράμματος είναι  690€.
Οι συμμετέχοντες καταβάλουν 90€ ως προκαταβολή με την εγγραφή τους στο
πρόγραμμα και στη συνέχεια 8 μηνιαίες δόσεις των 75€.

Ταχύρρυθμα τμήματα

Τα δίδακτρα παρακολούθησης του ταχύρρυθμου προγράμματος είναι  900€.
Οι συμμετέχοντες καταβάλουν 90€ ως προκαταβολή με την εγγραφή τους στο
πρόγραμμα και στη συνέχεια 9 μηνιαίες δόσεις των 90€.

Με την ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου-στόχου, οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις ώστε να αποκτήσουν πιστοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένη και αναγνωσμένη από το ΑΣΕΠ:

Διαθέσιμες πιστοποιήσεις:

Το Παράβολο εξετάσεων ορίζεται από τον φορέα πιστοποίησης και καταβάλλεται στο φορέα πιστοποίησης.

 • Πλήρης υποστήριξη (εκπαιδευτική & τεχνική)
 • Βιντεοσκόπηση του μαθήματος
 • Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό
 • Δωρεάν το πρώτο μάθημα
 • Μηδενικό κόστος εγγραφής

Έναρξη Επόμενου Τμήματος

Εγγραφές έως: 22 Ιανουαρίου

Εισηγήτρια επιστημονικά υπεύθυνη: Φωτεινή Βάρδακα

Φωτεινή Βαρδάκα, νηπιαγωγός – ΜΑ Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση

Σπουδές- επιμορφώσεις: Απόφοιτη της παιδαγωγικής σχολής ΠΔΜ, τμήματος νηπιαγωγών με 8,27.

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τίτλο «Δημιουργικές τέχνες και εμψύχωση», του Global College, Λευκωσία Κύπρος. Το πρόγραμμα ήταν εξολοκλήρου βιωματικό.

Έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια που αφορούν στις τέχνες και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση.

Διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα:

 • Ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικό σχολείο.
 • Ως αυτοαπασχολούμενη σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών σε συνεργασία με Δήμους, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και ΚΔΑΠ (2010 έως και σήμερα).
 • Έχει σχεδιάσει και είναι συγγραφέας μέρους του ετήσιου προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με τίτλο Playstream.
 • Εκπαιδεύει και ηγείται ομάδας εμψυχωτών, ενώ μαζί υλοποιούν εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα σε συνεργασία με Δήμους, Δημόσια σχολεία και άλλους φορείς.
 • Αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλήθος από παιδαγωγικές παραστάσεις, που απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών.

Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο:

 • Συγγραφέας 8 συλλογικών έργων σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Μεταίχμιο και Εκδόσεις Καστανιώτη και αρθρογράφος στο παιδαγωγικό site, elniplex.com.
 • Μέλος της συγγραφικής ομάδας της σειράς βιβλίων με τίτλο «Τα φυλλαράκια της Γλώσσας», «Τα φυλλαράκια των Μαθηματικών» και « Τα φυλλαράκια της τέχνης», Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2016 και «Τα φυλλαράκια των διακοπών», «Τα φυλλαράκια της φύσης», Εκδόσεις Μεταίχμιο 2017, «Τα φυλλαράκια των Χριστουγέννων”, Εκδόσεις Μεταίχμιο 2017

Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά της εστιάζουν στο παιχνίδι, στις τέχνες και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας μέσω της τέχνης και των επιστημών (STEM).

Μάθε περισσότερα

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Με μια ματιά

Α) Γενικές κατηγορίες

Σε κάθε πρόγραμμα ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

 • Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
 • Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις επόμενες ειδικές κατηγορίες.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

 • Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
 • Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

Διάρκεια προγράμματος
8 ώρες σε 4 ημέρες
Μέθοδος παρακολούθησης
Εξ’ αποστάσεως
(Σύγχρονη τηλεκπαίδευση με καθηγητή)
Δίδακτρα
50€
Βεβαίωση παρακολούθησης
ΝΑΙ
Καθηγητής/τρια
Φωτεινή Βαρδάκα Νηπιαγωγός – ΜΑ Δημιουργικές
Τέχνες και Εμψύχωση

Γιατί να μας επιλέξετε

 • Είμαστε ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήρια στη χώρα
 • Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους  και τα πιο σύγχρονα  εργαλεία διδασκαλίας
 • Με τεράστιο εύρος προγραμμάτων κατάρτισης
 • Με τεράστιο εύρος  Αναγνωρισμένων  από το Ελληνικό Δημόσιο και με Διεθνή Αναγνώριση πιστοποιητικά
 • Με Διεθνείς συνεργασίες
 • Με σημαντικές διακρίσεις

 

Education Leaders Awards 

 • Καινοτομία στη Διδασκαλία Βραβείο GOLD
 • Ψηφιακή Εκπαίδευση Βραβείο GOLD

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email