23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Ειδικός στη χρήση και ανάπτυξη λογισμικού

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος

 • – Κατάκτηση του γνωστικού αντικειμενικού
 • – Προετοιμασία για εξετάσεις

Διάρκεια προγράμματος

 • – Εκτίμηση απαιτούμενων ωρών: 80 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης

 • – Χρονικό διάστημα: καθορίζεται από τις ανάγκες του καταρτιζόμενου

Μέθοδος παρακολούθησης

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση χωρίς καθηγητή

Κόστος πιστοποίησης

190€ (Υποχρεωτική συμμετοχή)

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

Ναι (Αναγνωρισμένη από ΕΣΥΔ)

Μοριοδότηση

Ανάλογα με την προκήρυξη

Έναρξη Επόμενων Τμημάτων

5 Ιουλίου
20 Ιουλίου

Αναλυτική περιγραφή

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις εργασίας ανάπτυξης και αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ειδικότερα θα πρέπει να εξοικειωθεί με θέματα ανάλυσης, σχεδίασης, μεθόδων κωδικοποίησης, ελέγχων και συντήρησης λογισμικού.

Παράλληλα να εξοικειωθεί ο καταρτιζόμενος με εργαλεία μοντελοποίησης της διαδικασίας ανάπτυξης ενός λογισμικού.

Επίσης  να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος ικανότητες ανάλυσης και προγραμματισμού επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού python και java.

Να έρθει σε επαφή με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και την διαχείριση δεικτών.

Στο παρόν υλικό:

  1. 1. Παρουσιάζονται τα βασικότερα κριτήρια για τη σχεδίαση ενός λογισμικού ή προγραμμάτων και τα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων. Επίσης, γίνεται αναφορά στον δομημένο προγραμματισμό και αναλύονται κάποιες πρακτικές προγραμματισμού. Αναφέρονται τεχνικές εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων μετά από testing.

  2. 2. Γίνεται  περιεκτική και ουσιαστική παρουσίαση γλωσσών  προγραμματισμού. Οι γλώσσες έχουν απλό συντακτικό, εξαιρετική αναγνωσιμότητα. Με σημαντικές δυνατότητες προς διάφορες κατευθύνσεις (ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού). Κατάλληλες για αρχάριους και για έμπειρους προγραμματιστές. Αντικειμενοστραφής. Υπάρχουν αρκετά πακέτα υποστήριξης (βιβλιοθήκες).

Όταν ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει την κατάρτιση θα είναι σε θέση:

  • – έρθει σε επαφή με την έννοια του προβλήματος.
  • – κατατάσσει ένα πρόβλημα στην κατηγορία που ανήκει
  • – μπορεί να διακρίνει τις κατηγορίες των προβλημάτων
  • – διακρίνει την ύπαρξη υπολογιστικών και μη προβλημάτων αναφέρει τις φάσεις επίλυσης ενός υπολογιστικού προβλήματος
  • – γνωρίζει βασικά μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών αναγνωρίζει γλώσσες προγραμματισμού
  • – αναγνωρίζει βασικά εργαλεία προγραμματισμού
  • – γνωρίζει τις βασικές δομές και λέξεις στον ψευδοκώδικα αποτυπώνει τις ακολουθίες οδηγιών σε ψευδοκώδικα
  • – χρησιμοποιεί δομές ελέγχου σε ψευδοκώδικα
  • – γνωρίζει την έννοια και τα γενικά χαρακτηριστικά των αλγορίθμων
  • – γνωρίζει το σκοπό και τις τεχνοτροπίες σχεδίασης των προγραμμάτων
  • – γνωρίζει τα επίπεδα σχεδίασης λογισμικού
  • – γνωρίζει τα 4 βασικά κριτήρια για τη σχεδίαση ενός λογισμικού αναγνωρίζει και δημιουργεί διάγραμμα ροής για να περιγράφει αλγόριθμους
  • – γνωρίζει πρακτικές που θα τον βοηθούν να γράφει σωστό και καλύτερο κώδικα.
  • – γνωρίζει τι είναι ο δομημένος προγραμματισμός
  • – γνωρίζει τεχνικές αποσφαλμάτωσης
  • – γνωρίζει εργαλεία αποσφαλμάτωσης
  • – γνωρίζει να δομεί ένα πρόγραμμα γραμμένο σε python, χρησιμοποιεί τις απαραίτητες βιβλιοθήκες με τις συναρτήσεις του περιβάλλοντος προγραμματισμού
  • – γνωρίζει τις αριθμητικές και λογικές εκφράσεις
  • – χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους δεδομένων μετατρέπει τύπους δεδομένων
  • – διακρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά της Java
  • – αναγνωρίζει τον διερμηνευτή χρόνου εκτέλεσης αναγνωρίζει τον μεταγλωττιστή
  • – αναγνωρίζει τα αρχεία JAR γνωρίζει βασικούς τύπους δεδομένων
  • – γνωρίζει την αρχικοποίηση βασικών μεταβλητών διακρίνει τους ακέραιους
  • – γνωρίζει πράξεις μεταξύ δύο μεταβλητών γνωρίζει την ιδέα των αντικειμένων
  • – γνωρίζει τις 5 φάσεις του κύκλου ζωής των αντικειμένων
  • – γνωρίζει τις ιδιότητες των κλάσεων και τη συμπεριφορά τους
  • – γνωρίζει τη μέθοδο main()
  • – μπορεί να διακρίνει τους τροποποιητές της main()
  • – αναγνωρίζει την κλάση system
  • – έρθει σε επαφή με τον πυρήνα εισόδου/εξόδου
  • – γνωρίζει το πακέτο java.io
  • – αναγνωρίζει ροές για ανάγνωση δεδομένων από μία πηγή
  • – διακρίνει κλάσεις url
  • – γνωρίζει τον προσδιοριστή πρωτοκόλλου
  • – γνωρίζει τη λειτουργία των urls
  • – γνωρίζει βασικά φίλτρα εικόνων
  • – αναγνωρίζει κλάσεις φίλτρων
  • – έρθει σε επαφή με την διαδικασία της προσομοίωσης της κίνησης
 • – Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
 • – Αλγοριθμική Γλώσσα
 • – Υλοποίηση Εφαρμογών σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
 • – Γλώσσα προγραμματισμού python
 • – Γλώσσα JAVA

Μάθε περισσότερα

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Γιατί να μας επιλέξετε

 • – Είμαστε ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήριά στη χώρα
 • – Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους  και τα πιο σύγχρονα  εργαλεία διδασκαλίας
 • – Με τεράστιο εύρος προγραμμάτων κατάρτισης
 • – Με τεράστιο εύρος  Αναγνωρισμένων  από το Ελληνικό Δημόσιο και με Διεθνή Αναγνώριση πιστοποιητικά
 • – Με Διεθνείς συνεργασίες
 • – Με σημαντικές διακρίσεις

Education Leaders Awards 

 • – Καινοτομία στη Διδασκαλία Βραβείο GOLD
 • – Ψηφιακή Εκπαίδευση Βραβείο GOLD

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email