23310-29994 | Μιαούλη 4, Βέροια | Τ.Κ. 591 32 | info@kdvm1.gr

Setup Menus in Admin Panel

Προγράμματα

Σε συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Για οικογένειες με παιδί ή παιδιά με αυτισμό και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο.

Μουσική Αγωγή Βρεφών και Νηπίων

Για μουσικούς, μουσικοπαιδαγωγούς, απόφοιτους και φοιτητές / σπουδαστές πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων, ωδείων και μουσικών σχολών, απόφοιτους και φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων.

Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ

Για εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Αξιολόγηση & διαγνωστικά τεστ για άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού (ADOS, ADI–R) & Πρώιμη ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας με την δοκιμασία «ΠΑΙΣ»

Για ιατρούς, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο.

Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού

Για κάθε άτομο το οποίο εμπλέκεται στην εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση (γονείς, αδέρφια, συγγενείς, δάσκαλοι, ψυχολόγοι, θεραπευτές, φοιτητές) καθώς και στην αξιολόγηση (γιατροί ή άλλοι ειδικοί) ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού μπορεί να ωφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό.

Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, αδέρφια και επαγγελματίες (ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς).

Εκπαίδευση και Αγωγή Ατόμων με Αυτισμό: Πρόγραμμα Κατάρτισης για τους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται ως λειτουργοί παράλληλης στήριξης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι λειτουργούν ως προσωπικό παράλληλης στήριξης σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης της προσχολικής, Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΕΕΕ) – Προετοιμασία για τις εξετάσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για να πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ και να ενταχθούν στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Υλοποιείται από Επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας.

Πολιτισμός, Τουρισμός: επικοινωνία, προβολή και προώθηση

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του χώρου του πολιτισμού, στον τουριστικό τομέα, σε επιχειρήσεις που αφορούν την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα που αφορά την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού γενικότερα.

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων: Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομία

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με μικρή ή μεγάλη εμπειρία, άτομα που είναι αποφασισμένα να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και σε αυτούς που θέλουν να προετοιμαστούν για μελλοντική εργασία σε επιχειρήσεις.

Άλλα προγράμματα

Σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς

Σεμινάριο Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτοβελτίωσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέους 16-22 ετών, που βρίσκονται στη διαδικασία να αντιμετωπίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις τόσο σε ΓΕΛ όσο και σε ΕΠΑΛ, αλλά όχι μόνο.

Εξειδικευμένα προγράμματα

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αυτισμός

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διάφορα

Άλλα προγράμματα

σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς

Σχετικα με Εμας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης της Smarteching Education λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και έχει αδειοδοτηθεί από το Υπ.Παι.Θ./Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με κωδικό 201069353.

Βρειτε μας

Διεύθυνση: Μιαούλη 4

Πόλη: Βέροια

Χώρα: Ελλάδα

Τ.Κ.: 591 32

Τηλέφωνο: 23310 29994

E-mail: info@kdvm1.gr

top
Facebook
WhatsApp
Follow by Email